March 20, 2023 0 Comments

Ara & The UltraViolets

The accidental but happy encounter of an Armenian drummer with Russian guitarists in the streets of Yerevan gave birth to this Anglo-Saxon rock band whose ultraviolet electromagnetic radiation should thrill many music lovers.
Read More
March 20, 2023 0 Comments

Aida Arami

Ապրիլի 15-ին Հին Անի Մյուզիք Հոլում տեղի կունենա երգչուհի, երգահան Աիդա Արամիի մենահամերգը` կենդանի նվագակցությամբ։
Read More
March 20, 2023 0 Comments

Aramo & Emma Petrosyan

Ապրիլի 4-ին Հին Անի Մյուզիք Հոլլում ելույթ կունենան երևանյան ամենագեղեցիկ զույգերից ՝ Արամոն և Էմմա Պետրոսյանը:
Read More